otrdiena, 2021. gada 21. septembris

Literārā darbība. Gadi. Saites uz tekstiem, fotogrāfijām un video.


2024. Mēnešraksta "Avīzes Nosaukums". 2023. decembra numura "Antiutopija" atvēršana. Autoru lasījumi. Kultūrvietā "1983", Rīgā. Nolasīts un publicēts lugas "Četras Lāses" fragments.15.02.2024.


2023. Esmu uzņemta biedrībā "Dramaturgu asociācija".
https://lugas.lv/?page_id=713

2021/24. Dalība biedrības "Arimondi" projektā "Jutis Sajūtiņš un viņa draugi" bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pasaku teksti un ilustrācijas.

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2023/09/krasojama-pasaku-gramata-jutis-sajutins.html

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2023/03/krasojama-pasaku-gramata-jutis-sajutins.html

2022. Videogrāmata. Mīlestības vēstules dzejā "Mēness Lāsēs". You Tube @sandrasabineart

https://www.youtube.com/playlist?list=PL12WxWZPRBK6y6mCM4GX7u4n3eqU_F4aX

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2022/11/dzejas-lasijums-meness-lases-ievada.html

2020.03.03.  Pasaku prozas lasījums bērniem  sarīkojuma  “Vakarstāsts” ietvaros Salaspils bibliotēkā.

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/12/radiointervija-20122014-1000.html

2019.10.03. Koncertiestudējums “Roze pavasarī”, Rembates TN. Lugas teksts.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2019/03/koncertuzvedums-roze-pavasari-10032019.html

2017. 07. un 09.03. Koncertiestudējums “Visskaistākais gadalaiks” Ķeguma bibliotēkā un Lēdmanes TN. Lugas teksts, loma.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2018/03/keguma-gitarstudija-koncertiestudejums.html

2017.30.09. Māra Lasmaņa kora dziesmu cikla “Laiva. Nāra. Kāpa” pirmatskaņojums, Majoru KN. Dziesmu teksti.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2017/09/dziesmu-cikla-pirmatskanojumsmajoru.html

2017. 20.05. Prozas lasījums Muzeju naktī Roberta Mūka muzejā Galēnos. Lasījums no grāmatas "Kampūrijas stāsti un pasakas".

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2017/05/roberta-muka-muzejs-galenos-muzeju.html

2017. Koncertuzvedums/dzejas lasījums “Elpojiet dziļi”. Ķeguma TN. Lugas teksts, dzeja.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2017/05/keguma-gitarstudijas-koncerts-video.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2017/05/keguma-gitarstudijas-koncerts-04052017.html

2016. Rezidence Starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju mājā Ventspilī un Rakstnieku mājā Dubultos. Darbs pie grāmatas "Kalnu Vējš. Kalnu Zieds".

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2017/05/rakstnieku-maja-dubultos-marts-junijs.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2017/05/starptautiska-rakstnieku-un-tulkotaju.html

2015. 23.09. Dzejas diena Ķeguma bibliotēkā. Dzejas lasījumi un mūzika "Tā zilā ilgu puķe".Dzejas cikls "Nenosūtītas vēstules". Lasa Katrīna Rotgalve.

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/09/dzejas-diena-keguma-dzeja-un-muzika.html

 “Vēla rieta”. Kraslavas Kultūras un vēstures muzejs. Lugas teksts, loma. 

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/05/vienceliena-vela-rieta-pirmizrade.html

2015.14.03. Koncertuzvedums “Kāzas martā”, Keguma TN. Lugas teksts, dzeja, loma.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/03/koncertuzvedums-kazas-marta-kegums.html

2015. Par KOKIEM latvju dainās un dzīves sajūtā. Lekcija. Radošā apvienība jauniešiem TREPES. Rīga. 7.10.2015. 

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2013/03/meness-lases-la-lune-dans-les-gouttes.html

2015.11.11. Lāčplēša dienas pasākums Piņķu KN. Teksti, skatuviska performance.

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2016/02/nave-un-atdzimsana-lacplesa-diena.html

2015.02.12. Rakstnieku kopas “Dore” Prozas lasījums “Zīles”, kafejnīca “Taka”, Rīgā. Nolasīts stāsts "Svētuguns".

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/11/rakstnieku-kopa-dore-literari-muzikals.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/12/vizija-svetuguns-video.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/12/vizija-svetuguns.html

2014.04.06. Dzejnieku grupas lasījums “Vasara”. Kafejnīca “Taka” Rīgā. Tandēmā ar dzejnieku Anrī Lafošelu - fragmenti no dzejas cikla "Mazliet Parīzes šarma".

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/06/dzejas-vakars-vasara-ieludzam-04062014.html

2014.20.09. Dzejas dienas Lielvārdē. Lasījums/ koncerts “Balts”, Lielvārdes KN. Dzeja, dziesmu teksti, lasījums, dejas performance.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2016/08/dzejas-lasijums-balts-lielvade-2014.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/09/dzejas-diena-2009-2014.html

2014.26.11. Marko Ojala dziesmas /dzejas lasījums “Baltā Bruņinieka dziesmas”, Lielvārdes KN. Dzeja, dziesmu teksti, lasījums, dziesma, dejas performance.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/11/balta-bruninieka-dziesmas-26112014.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/10/balta-bruninieka-dziesmas-2611-2014.html

2014.26.11. Rakstnieku kopas “Dore” prozas lasījums “Medus”. Kafejnīca “Taka”, Rīgā. Nolasīts stāsts "Ozoliņš".

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/11/vizija-ozolins-nolasita-rakstnieku.html

2014. Dalība Literatūras festivālā “Prozas lasījumi 2014”, Rīgā. Nolasīta epifānija "Nāves deja"

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/12/prozas-lasijumi-2014.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/12/epifanija-naves-deja.html

2014. Naura Puntuļa koncerts/ dzejas lasījums “Ar ziemas putna dziesmu …”. Lēdmanes TN. Dzejas lasījums "Trubadīrs un Dāma", performance.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/01/muzika-un-dzeja.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/12/koncerts-saruna-dzejas-lasijums-izstade.html

2013.27.03. Koncerts/dzejas lasījums “Kad mīlestība smaržot sāk”. Ķeguma TN. Dzeja, lasījums, loma.

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2013/03/muzika-deja-poe.html

2013. 7. 12.  Rakstnieku kopas “Dore” prozas lasījumi “Karstās rindas” LU Akadēmiskajā bibliotekā Rīgā. Nolasīta vīzija "Gaisma un Tumsa", dejas performance.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2013/11/prozas-lasijumi-2013.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2013/12/vizija-gaisma-un-tumsa.html

2013. 11.10. Dalība koncertā/prozas lasījumā “Veļu laiks”. Jumpravas KN. Teksti, lasījums - nolasīts teksts "Ozoliņš", performance.

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/05/vienceliens-vela-rieta-pirmizrade.html

2013.29.11. Prozas lasījums labdarības koncertā “Cerība dvēselei eņģeļu laikā” Sv. Pētera baznīca, Rīgā. Nolasīta " Teika par Lāčplēša gultu", dejas performance.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2013/11/mili-ieludzu.html

2013.23.07. Grāmatas “Desmit Dziesmas par Balto Bruņinieku atvēršanas svētki”.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2013/07/ielugums.html

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2013/07/poemas-desmit-dziesmas-par-balto.html

2013. Poēma „Desmit Dziesmas par Balto Bruņinieku”, Izdevējs - Lielvārdes novada dome. Grāmata izdota, kā dāvinājums novada skolu absolventiem.

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/12/vizija-svetuguns-video.html

2013 -2015. Mācības Raksnieku Savienības Literārajā akadēmijā. Drāmas darbnīca. Lugas "Orfejs. Pāri upei" un "Četras Lāses".

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2014/02/luga-cetras-lases-fragments.html

2012. Žurnāls "Patiesā dzīve". Ar pseidonīmu publicēts stāsts "Maksims teica".

2012. Rakstnieku kopa "Dore". Prozas lasījumu ieskaņas pasākums ‘’Neiekļauta rindkopa ... „ Berga Bazāra „Birojnīcā”. 04.12.2012.

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2015/02/radiointervija-1402-ar-atkartojumu.html

2011 - 2012.Dalība Rakstnieku Savienības „Literārās akadēmijas” prozas un dzejas meistardarbnīcu mācībās un prozas lasījumos grāmatnīcā "Satori". Nolasīti stāsti "Nakts skrējējs" u.c.

http://sandrasabinelitera.blogspot.com/2018/03/dzeja-cikls-tn-procesa-2018.html

2011. Latvijas Literatūras centra organizētie Prozas lasījumi. Spīķeri. Rīga. Stāsta "Melnā virtuve" lasījums.

2010. „Kampūrijas stāsti un pasakas”, Zvaigzne ABC, 2010, konkursa „Zvaigznes grāmata. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem laureāte.

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2021/02/dzeja_21.html

http://sandrasabineart.blogspot.com/2010/12/kampurija-campuria-illustrations.html

2001. "Rūķu dīvainie piedzīvojumi". Izkrāsojāmā grāmata. Izglītojoša grāmata bērniem par narkotisko vielu bīstamību. ( Teksts - Sandra Jaundaldere, ilustrācijas - Inga Actiņa) Izdevējs - Rīgas domes Narkomānijas profilakses centrs. Apgāds "Jumava".

https://sandrasabinelitera.blogspot.com/2013/02/atdzeja.html


trešdiena, 2021. gada 1. septembris

Dzeja. Vasaras lūgšana.

Piedod par svelmi

Un debesi koši zilu

Zilāku nekā Tu vēlies

Piedod par

muļķību ļautu

Un pļavu nenopļautu

Piedod par 

Taureni draisku

Vakaru tukšu un laisku


Gribēji vēl?

Piedod ka pievīlu 

Tevi

Piedod ka mīlu

1.09.2021.