piektdiena, 2019. gada 29. novembris

Brīvība. Dzeja.

Brīvība
Vai esi
Kaijas kliedziens
Pār saulainu jūru
Zilu kā neaizmirstule
Un pelēku
Kā slapja vilka sāni
Skrienot cauri vētrai

Brīvība
Sauc mani
Kaijas balsī
Dzirdu to
Bezmiega naktīs
Melnās un dobjās
Tik aklās it kā nebūtu
Ne zvaigžņu, ne galaktiku

Miljoniem gaismas gadu
Tu mani sauc
Brīvības alkainā kaija
Un tava balss lido
Cauri laikam
Ātrāk par tevi

Piesieniet mani
Pie kuģa masta
Kā Odiseju
Citādi es aizbēgšu
Un kļūšu kaija

Virs vizbuļu
Okeāna