piektdiena, 2018. gada 30. marts

Literārās mācības un apvienības.

Ar Literārās akadēmijas Drāmas meistardarbnīcas kursantiem.

Rīga. Pie RS Lāčplēša ielā.


Pie Rakstnieku savienības durvīm Lāšplēša ielā. Daļa no dramaturgu kursa.15.12.2013.


Mūsu pasniedzēji dramaturgs Jānis Jurkāns un dzejnieks Rolands Briedis diplomu izsniegšana 11. izlaidumā. 2014. gads.
Togad Drāmas meistardarbnīcu absolvēja Anita Aldersone, Ainārs Bajinskis, Sanita Dejus, Arta Dzīle, Sandra Sabīne Jaundaldere, Jana Kolbina, Iveta Ķērpe, Artūrs Morozovs, Maija Ladeiko, Ilga Liepiņa, Voldis Prancāns, Irina Putniņa, Guna Roze, Iveta Salgrāve, Ināra Šteinberga, Ivars Šterns, Inese Tālmane un Andris Ūdris.

Rakstnieku savienības Literārās akadēmijas Dzejas un Prozas meistardarbnīcasdarbnīcu absolvēšanas pasākums un diploma saņemšana.

Dzejnieka J. Akurātera muzejā 2010.

Kopā ar jaunajiem dzejniekiem Ingu Pizāni, Sintiju Kampāni, Dzejdari, Ligitu Mežkalni.

Literārās akadēmijas Dzejas meistardarbnīcas vadītājs dzejnieks Rolands Briedis sniedz padomus poētiskajā jaunradē.


Dzejas meistardarbnīcas vakara grupa: Elga Berķe, Dzejdars, Sandra Sabīne Jaundaldere, Šarlote Jokste, Sintija Kampāne, Luīze Lismane, Ligita Mežkalne, Inga Pizāne, Lelde Vaivode un Aija Vikmane.
Prozas meistardarbnīcas vakara grupa: Rolands Eliņš, Agnese Gusarova, Sandra Sabīne Jaundaldere, Signe Muceniece, Luīze Pastore, Edīte Paule, Juris Simanovičs, Viesturs Šints, Andris Šmīdebergs un Jānis Valks.

Literārās akadēmijas studiju lakā, 2010. gadā piedalījos Prozas lasījumā "Vārddarbība" grāmatnīcā "Satori" ar stāstu "Spārni". 


Lasījumu vada dzejnieki Rolands Briedis un Ieva Melgalve.


LA studentu dzejas lasījums "Pirmurbums" J. Akurātera muzejā, kurā piedalījos ar lasījumu "Ilūziju vējš".

Prozas Lasījumi apvienību ietvaros.
Akadēmiskā biblioteka, Rīgā.
Apvienības "Dore" prozas lasījumi "Karstas rindas" Akadēmiskājā bibliotekā, Rīgā. 7.12.2013.


Lasījumos piedalījās Justīne Kļava, Jānis Ūdris, Edīte Paule, Jānis Timošenko, Jana Veinberga un es.

Lasījumus vada dramaturģe Justīne Kļava un rakstnieks Jānis Ūdris.

Gatavojoties performancei.
Kafejnīca "Birojnīca" Rīgā. 
Lasa rakstnieks un publicists Jānis Ūdris.

Rakstnieku apvienības "Dore" prozas lasījums kafejnīcā "Birojnīca" 4.12.2014.

Kopā ar dramaturģi Justīni Kļavu, kultūrvēsturisko romānu autoru Jāni Ūdri, detektīvromānu rakstnieci Janu Veinbergu un fantastu Rodrigo Jansonu.


Radošas tikšanās.

Bastejkalns.
Apvienība "Literārā akadēmijas absolventi un draugi" ierastā tikšanās, lai kopā lasītu tikko rastītos stāstus. 28.05.2010. Klausās Gints Romanovskis un Dace Vaitkevica, lasa Rodrigo Jansons.Viesos.
Rīga.
Jauno raksnieku apvienība "Literārās akadēmijas absolventi un draugi" ciemos pie rakstnieces Laimas Muktupāvelas (tagad Kotas). 7.12.2010.otrdiena, 2018. gada 27. marts

Dzeja. Vējš.Priežu augumi
Pelēka zedeņu sēta
Aizšvīko jūru
Kaiju vaimanu
Spalgi dzeltenais
Košāks par citronu
Iecērtas kaklā
Khai khai
Pelēkas debesis
Zemas kā vāks
Uz akas
Lai neiekrīt
Tas, kurš iekrīt
Tur arī paliek
Zem vāka

Izberžu baltu palagu
Izkaru laukā uz striķa
Pelēkais priežu grafīts
Aizšvīko jūru
Iespiests starp priedēm
Un vāku
Veļu plivina vējš

Auksti
- Vai tu padodies?
- Nē!

26.03.2018.

trešdiena, 2018. gada 21. marts

Dzeja. Veltījums ornitologam Kārlim Grigulim. 21.03.2018.


Kopā ar vecvectēvu ornitologu Kārli Griguli pie viņa izveidotajām dabas takām un Putnu novērošanas stacijas Lielvārdē. 1971.

*
Noslīkt rosībā knosībā
Kā ūdenī dziļā
Ienirt
Gaisma tur augstu debesīs
Paliek blāva un tāla
Tā izgaismo cituviet
Rosība knosība
Rit mūžīgā krēslā
Kā peļu čabēšana
Kā skudru tekāšana
Un tārpa līšana
Lien ,Tārpiņ, lien
Rosies knosies, Pele
Teci teci, Skudrīte
Nepadārāmi darbi
Rosībā knosībā
Viens un tas pats
Katru dienu
Arvienu
Ar vienu
To pašu
Tašu

*
Putni šodien
Vidžu aiz loga
Tās nav jūrmalas
Kliedzīgās kaijas
Ķērcīgās vārnas
Pat lecīgie zvirbuļi
Pazīstu viņu tirdzīgo kņadu
Tas čivu čivu
Ir cits
Vecais tēvs pat veļos gājis zina
Ko es šajā saulē neatminu
Veru logu lūkot

Vēl skaļāk
Kā orķestris nogrand

PAVASARISotrdiena, 2018. gada 20. marts

Dzeja. Triptihs. Par Vilceni, Dzērvi un Valdnieci.19.03.2018.*
Kādu brīd viņa juta
Dzīve nenotiek
Tā trun un pelē
Tā pūst, sakalst un čākst
Tā raujas mazumā
Klaidoņa kailais augums
Mūžīgā drēgnumā salst
Vai tas pazemes priekšnams?
Bezzemis vaicā
Bet vēl nav 
Tā - tēvu zeme
Saku
Vilcene nesaprot joku
Un apraudas kā muļķe
Kas te ko raudāt
Nav par ko
Te neviens tevi nebaros
Par kaukšanu
Tu - aizbēgusī vilka sieva
Pamestu kucēnu māte
Sniegā asiņu lāse
Nopil
Jo kādudien viņa juta
Dzīve nenotiek
*

Noliektu galvu
Caur pieri
Tā viņa glūn
Un bīstas nieka
Trīs kājas tai
Ceturtā  nograuzta
Slazdā
Asiņu paltī
Tev pietiek ar divām
Es saku – celies
Bet viņa tik glūn
No apakšas
Liekusies kā āķī
Uz atejas grīdas
Tur viņas vieta?
Ar birsti un lupatu
Kā salaulāta?
Celies, Valdniece
Es saku skaļi
Gana turēt muti!
Un atvērt to vienīgi raudām
Saki tiem to ko tie nezina vēl -
Tevi
Tad tā iesmej
Par mani
Kronis noviz
Un viņa ir prom
Ķepas nodip uz trepēm

Locekļi grodi un vingri
Gludena āda un spalva
Mirdzošas acis un ilkņi
Tu saki tev ilkņu nav
Miji pret knābēju knābi
Cērt kā durklis
Vardes un rupuči
Pagultēs palien
Tur tiem purs
Tur dīķis
Uguņi maldu
Kaltējas
Naudā un graudā
No papīra, zelta un sudraba
Kur sidraba birzs
Ne tuvu
Tai pagultei
Kur mūdži mudž
Dzērves knābiena bīdamies
Negaudies padziedi tautas dziesmu
Kas tik to nedzied
Policisti, skolotāji, pārdevēji, zobārsti, studenti
Suņi, kaķi un kanārijputniņi
Nedzied
Taču

*
Es skaitu un skaitu
Vienu ,otru, trešu
Es atrodu un neatrodu
Laiku svešu
Ne mana diena
Ne mana nakts
Ne mans pulkstenis
Ne mans maks
Es skaitu
Vienu, otru, trešu
Un gribu lai putniņš
Nepaliek bešu
Bez kripatas, tārpa vai grauda
Es skaitu putnus
Vienu, otru, trešu
Kā tie lidu pār lauku un mežu
Dievs lūdzu es tevi
Par putniem gaisā
Lai paliek tie brīvi
Ne iebāzti maisā
19.03.2018.
*

Ķeguma Ģitārstudija. Koncertiestudējums "Visskaistākais gadalaiks''. Ķegums. Lēdmane. 2018.
Ķeguma Ģitārstudijas vadītāja Dace Priedoliņa.

Lomās: Magone - Danute Trivola
             Kadiķis - Māris Cīrulis
             Ceriņš - Egils Viškints
             Margrieta - Sandra Sabīne Jaundaldere
Pārējās puķes - Dace Priedoliņa, Dace Skrīvele, Lelde Ločmele, Inese Skudra
Vilku vāles un daži - Toms Skudra, Atis Dazītis

Rotaļīgs un pavasarīgi viegls koncerts ... puķu bodē. Aiz laukā vēl sals un ziema, uz logu rūtīm - ledus puķu raksti, bet te, siltumā patvērušies, ziedi sapņo par pavasari. Muzicēt ierodas arī draugi un mūžīgie sāncenši - krūmi Kadiķis un Ceriņš. Abi ir krāšņi - cik viens dzēlīgs un ironiski tiešs, tik otrs cerīgs un trauksmains. Ar nokavēšanos, bet skaļi, pēc pirmās dziesmas ierodas puķes  draudzenes - Magone un Margrieta. Cik Magone spilgta un pārliecināta, tik Margrieta naiva un vieglprātīga. Līdz ar puķu ierašanos, jo spilgtāk sāk ritēt izdziedāto dziesmu, draudzības un mīlestības stāsti. Brīžiem skan smiekli, brīžiem asaras un dejas soļi. Kļūst silti, ledus kūst un ziedi uzzied pavasarim un mīlestībai.

Koncertā skan "Visskaistākais gadalaiks” ( V. Atāls/ V. Atāls)
                             „Meitene ar kallu ziediem” (R.Pauls/I.Ziedonis)
                             ”Ejot cauri rudziem” ( U. Stabulnieks/ R.Bērnss ,atdz. O.Zaķis)
                             ”Apsoli man neko” ( R. Vazdika) 
                             ”Meitenes dziesma”( D. Priedoliņa/ S.S. Jaundaldere) 
                             „Neaizmirsti mani” ( R.Pauls/L. Briedis)         
                             ”Ļauj lai matu cirtas krīt” ( K.Kristofferson/I. Dzenis)
                              „Balta saule” (R.Pauls/Z.Purvs)
                              „Gabaliņš no sirds”( H. Ozols, S. Zapacka)                                  
                              „Zirnekļa tīklos” ( H.Gruzniņš/ G.Auziņa)                          
                              „Čigāndziesmiņa” ( D. Priedoliņa/S.S. Jaundaldere)
                               „Ak, pavasar’” ( A. Vinters/ A.Vinters) 
                               „Jel dod man bučiņ’” ( I. Vīgners/ A.Krūklis) 
                               „Varbūt rīt” („Dāmu pops”) 
                               „Nāk nakts.” (A.Šteimanis/K. Elsbergs)   
                               „Mana mīļā meitene”( G. Račs/ G.Račs)                   
                               „Vēl mazliet” (U.Ozols/I. Riekstiņa)
                                   

Pirmizrāde Ķeguma novada bibliotēkā.07.03.2018.


Ķeguma Ģitārstudijas koncertiestudējuma pirmizrāde Ķeguma novada bibloitēkā. 07.03.2018.
ROZE ( Lelde Ločmele).
Pēc pirmizrādes Ķeguma novada bibliotēkā.


Otrā izrāde - Lēdmanes Tautas nams. 09.03.2018.


MAGONE

Es lūdzu tevi darini man laivu saldu
No ziediem, putekšņiem un drīksnām
Es lūdzu tevi darini to baltu
Ne mīlu pieprasīt, ne lūgt mēs drīkstam
Es lūdzu tevi, noliecot pār rokām galvu
Vien prieka vieglumu, ne smagu zelta balvu


Inese Skudra, Atis Dadzītis, Toms Skudra.


MARGRIETA

Tur - siltā piesaulē
Kur smaržu vilnis trīs
Un bites samtainās ap ziediem tinas
Tur gribu patverties no vēja un no sala
Tur - drošībā
Jel saki, kur ir tāda mala
Tur tūkstoš ziediem ziedētu es balta
Tik balti nespēj būt pat ziema saltā


Ķeguma Ģitārstudijas vadītāja Dace Priedoliņa.
KADIĶIS ( Māris Cīrulis).
ROZE ( Lelde Ločmele), KADIĶIS ( Māris Cīrulis), MARGRIETA ( Sandra Sabīne Jaundaldere).


CERIŅŠ

Tas noslēpums, kas zīda svārkos tīts

Ar baložspārnu vēdām plīvo uzrakstīts

Kopš silta vēja glāsta tumšā naktī

Un pērļu zvaigznēm debess dziļumos

Ir liega matu cirta nopinusi tīmekli

No ilgu okeāna straumes varenās

Kas mani sagūstītu nes pie tevis, Mīļā.


Ķeguma Ģitārstudijas vadītāja Dace Priedoliņa, CERIŅŠ (Egils Viškints).

MAGONE ( Danute Trivola), MARGRIETA ( Sandra Sabīne Jaundaldere) , PEONIJA ( Dace Skrīvele).
MARGARIETA (Uzmanīgi klausās. Magonei.) Par ko tie runā?

MAGONE (Nevaļīgi.) Labāk , neklausies. Tas pirmais – blēņas, otrais - asus niekus.( Jautri.) Tie apsolīs mums zvaigznes, labi būs ja iedos ... bonbongas.
DADZIS (Atis Dadzītis ), ROZE (Inese Skudra), VILKVĀLE (Toms Skudra).
KADIĶIS ( Māris Cīrulis), MAGONE ( Danute Trivola).
KADIĶIS     
 Ja tev zelta sirdis liekas cietas
                                                           Papīrīti turi tu par lētu nieku
                                                           Paņem manu sirdi
                                                           Iedošu tev prieku.
 VILKVĀLE (Toms Skudra), ROZE (Inese Skudra),


Pēc Ķeguma Ģitārstudijas koncertiestudējuma "Visskaistākais gadalaiks"otrās izrādes. 09.03 2018. Lēdmane.

MAGONE ( Danute Trivola), MARGRIETA ( Sandra Sabīne Jaundaldere). Paldies, Danute, par ierosmi šī koncertiestudējuma tapšanai.Koncertuzveduma video.Paldies Lēdmanes Tautas nama vadītājai Inesei Neretai par ielūgumu, jauko uzņemšanu, skaisto zāles noformējumu, fotogrāfijām un video.