piektdiena, 2017. gada 12. maijs

Teiksma "Kalnu Vējš. Kalnu Zieds" ( fragments)
                                                                                                                                                    Veronikas Simoņenkovas foto.

24.ELSANA UN ARŪNS.

Tajā dienā, kad satumsa Saules - Mokašas skaidrais vaigs, Elsana izbailēs meklēja patvērumu Mēness spirgtajos dārzos. Viņa bija skrējusi pār bezgalīgo debesu stepi gluži kā pārbiedēta saiga, nežēlīgu mednieku izbiedēta. Un dārdēja viņas vīra Mokaša uguņu rati kā pērkons un zvēroja debesu jumols dzirkstelēs un staru švīkatās.
Ai, gribēja viņa steigties vīram pretī, bet ieraudzīja kara un naida cēlāju Razūru pātagojam Mokašas pajūga lepnos zirgus ... Elsanas saldās lūpas sakļāvās Mokaša vārdu neteikušas, bet kājas darīja savu. Ai, rožsārtā Saulrieta dieviete!
Vai gan varēja notikt citādi?
Un skrēja viņa caur sudraba dārziem, tiem aci neuzmetusi un to dailes nemanīdama, pīnēm plīvojot, garām dzidrumdzidriem ezeriem un urdzošiem strautiem ... viņa lidinlidoja baiļu spārniem, tik strauji, ka baltajās smiltīs nepalika viņas mazo pēdu ...
Un ieklupa viņa Arūna alabastra pilī, kā roze kvēlodama. Caur tūkstoš istabām viņa skrēja, drošību neatradusi un atpakaļ neskatīdamās, Razūra naida un Mokašas greizsirdības svilināta ... līdz beidzamajā no istabām iekrita tieši Mēness Arūna rāmajās rokās, ielūkojās viņa mierīgajās acīs un saprata, ka ja bezgalīgajām debesīm un naidam kaut kur ir gals, tad tas ir te.

Gulēt Tavās rokās
Zem debesīm debesu zilām
Gulēt raudzīties tajās
Ieraudzīt mākoņus slīdam...
Vienu smilšgraudu pagalvī
Ar ziedlapu sedzies
Mēs – skudriņas divas
Laiks tikko kā beidzies
Un saruka Visuma loki
Un izšķīda tukšumā telpa
Un izkusa tumsa un gaisma
Un palika vien Tava elpa
Un tad Tu ievilki dvašu
Lai pateiktu vienu Vārdu
Lai piedzimtu Visums no jauna
Ar rožsārtu pērkondārdu

*
Lasara apklusa un mēs klusējām kā rieta blāzmas pielietā upe mums priekšā , kā tumšo padebešu karapulki pamalē un līdzenie debesu lauki zem to zābakiem, jo ko gan viņi lai teiktu?
- Ai, Lasara, - es teicu, -  ko gan tu pati saki par tiem? Par Elsanu un Mokašu ... par Arūnu?
Lasara kļuva skumja. – Vai tur redzi kaut vienu vainu uz Mokaša spožā vaiga? – Viņa jautāja un caur skropstām uzlūkoja žilbinošo Sauli.
- Nē, - es samulsu. To ... nav.
- Tā gadās, ja traipi ir žilbinoši. – Lasara atteica. – Reizēm ļaunums tā žilbina, ka ļaudis to apbrīno.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru