svētdiena, 2016. gada 21. februāris

Atdzeja. Viduslaiku balādes.


Viduslaiku Balādes.
Medieval Ballads


Lord Randal

Anonymous Traditional Folk Ballad (published by Sir Walter Scott in 1803)
clr gif


"O where ha you been, Lord Randal, my son!
And where ha you been, my handsome young man!"
"I ha been at the greenwood; mother, mak my bed soon,
For I'm wearied wi hunting, and fain wad lie down."

"An wha met ye there, Lord Randal, my son?
An wha met you there, my handsome young man?"
"O I met wi my true-love; mother, mak my bed soon,
For I'm wearied wi hunting, and fain wad lie down."

"And what did she give you, Lord Randal, my son?
And what did she give you, my handsome young man?"
"Eels fried in a pan; mother, mak my bed soon,
For I'm wearied wi hunting, and fain wad lie down."

"And wha gat your leavins, Lord Randal, my son?
And wha gat your leavins, my handsome young man?"
"My hawks and my hounds; mother, mak my bed soon,
For I'm wearied wi hunting, and fain wad lie down."

"And what becam of them, Lord Randal, my son?
And what becam of them, my handsome young man?"
"They stretched their legs out and died; mother, mak my bed soon,
For I'm wearied wi huntin, and fain wad lie down."

"O I fear you are poisoned, Lord Randal, my son!
I fear you are poisoned, my handsome young man!"
"O yes, I am poisoned; mother, mak my bed soon,
For I'm sick at the heart, and I fain wad lie down."

"What d'ye leave to your mother, Lord Randal, my son?
What d'ye leave to your mother, my handsome young man?"
"Four and twenty milk kye; mother, mak my bed soon,
For I'm sick at heart, and I fain wad lie down"

"What d'ye leave to your sister, Lord Randal, my son?
What d'ye leave to your sister, my handsome young man?"
"My gold and my silver; ; mother, mak my bed soon,
For I'm sick at heart, and I fain wad lie down"

"What d'ye leave to your brother, Lord Randal, my son?
What d'ye leave to your brother, my handsome young man?"
"My houses and my lands; mother, mak my bed soon,
For I'm sick at heart, and I fain wad lie down"

"What d'ye leave to your true-love, Lord Randal my son?
What d'ye leave to your true-love, my handsome young man?
"I leave her hell and fire; mother, mak my bed soon,
For I'm sick at heart, and I fain wad lie down"
 


Lords RandālsTeic, kur gan tu biji, kungs Randāl, mans dēls?
Teic,  kur gan tu medīji, mīļotais mans?

Es zaļmežā biju, klāj gultu drīz, Māt.
Es – noguris medīdams, sirds mana sāp.

Ko sastapi mežā, kungs Randāl, mans dēls?
Ko atradi mežā, ak, mīļotais mans?

Es satiku Mīļo, klāj gultu drīz Māt.
Tai līdzi es aizjāju, sirds mana sāp.

Ko viņa tev deva, Kungs Randāl, mans dēls?
Ko viņa tev iedeva, mīļotais mans.

Tā uzcepa sēnes, klāj gultu drīz , Māt.
Es – noguris medīdams , sirds mana sāp.

Ko tu viņai devi, Kungs Randāl, mans dēls?
Ko tu viņai atdevi, mīļotais mans?

Es – vanagus, suņus, klāj gultu drīz, Māt.
Es – noguris medīdams , sirds mana sāp.

Un kas ar tiem bija, Kungs Randāl, mans dēls?
Un kas ar tiem notika, mīļotais mans.

Tie izlaida garu, klāj gultu drīz, Māt.
Es - noguris medīdams, sirds mana sāp.

Ak, indi tu ēdis, Kungs Randāl, mans dēls!
Ak, indi tu baudījis, mīļotais mans!

Tā galēja mani, klāj gultu drīz, Māt.
Es – noguris medīdams , sirds mana sāp.

Ko novēli mātei, Kungs Randāl, mans dēls?
Ko atstāsi mantot , ak, mīļotais mans?

Simts pienīgas govis, klāj gultu drīz, Māt.
Es – noguris medīdams , sirds mana sāp.

Ko novēli māsai, Kungs Randāl, mans dēls?
Ko atstāsi mantot , ak, mīļotais mans?

Daudz sudraba, zelta, klāj gultu drīz , Māt.
Es – noguris medīdams, sirds mana sāp.

Ko novēli brālim, Kungs Randāl, mans dēls?
Ko atstāsi mantot, ak, mīļotais mans?

Šo pili un zemes, klāj gultu drīz, Māt.
Es – noguris medīdams, sirds mana sāp.

Ko novēli Mīļai, Kungs Randāl, mans dēls?
Ko novēli viņai, ak, mīļotais mans?

Lai sadeg tā ellē, klāj gultu drīz , Māt.
Es – mīlēdams noguris, sirds mana sāp.


 (Iekļauts skatuves skicē "Mīļotais un Mīļotā" 2012.)


The Cruel Sister (Scottish ballad)

 
There lived a lady by the North Sea shore
Two daughters were the babes she bore
One grew as fair as in the sun
So cold, dark, grew the elder one

A knight came riding to the ladies' door
He travelled far to be their wooer
He courted one with gloves and rings
But the other he loved above all things

"Oh, sister, sister won't you walk with me
To see the ships sail o'er sea"
And as they walked the windy shore
The dark girl pushed her sister o'er

Sometimes she sank, sometimes she swam
Crying "Sister, reach to me your hand
Oh sister, sister please let me live
And all that's mine I'll surely give

"It's your own true love I want, and more
That thou shalt never come ashore"
And as she floated like a swan
The salt sea bore her body on

Two minstrels walked by the windy strand
They saw her body float to land
They made a harp of her breast bone
Who's sound would melt a heart of stone

They took three strands of her yellow hair
And with them strung this harp so rare
They took this harp to her father's hall
There to play before them all

But when they set the harp upon a stone
It began to play alone
The first song sang a doleful sound
"The bride her younger sister drowned"

The second string, when this they tried
In terror sits the black haired bride
The third string sang beneath their bow
"And now her tears will surely flow
Cietsirdīgā Māsa (Skotu balāde)


Reiz ziemeļkrastā vējainā
Reiz ziemeļkrastā vējainā
Div’ karaļmeitas dzīvoja.
Fa la la la la la la la la lai

Ar gaišiem matiem  – Saulīte,
Bet otra – tumšā - Oglīte.

Stalts Bru’ņnieks pilī piestājis
Bij’ abas māsas redzējis.

Viņš sniedza Oglei gredzenu,
Bet otrai – sirdi atdeva.

Ak, māsiņi mīļo, - Ogle teic, -
Nāc, vēju krastā uzkāpsim.

Nāc , vēju krastā uzkāpsim
Un kuģiem jūrā pamāsim. –

Kad abas krastā uzkāpa,
Tad tumšā  gaišo pagrūda.

Lūdz Saulīt slīkstot palīgu,
- Ak, Oglīt mīļā, pasaudzē!

Jel , Oglīt mīļā, pasaudzē!
Ko vēlies tev(īm) atdošu.

Bet atbild viņai Oglīte!
Ko atbild viņai Oglīte?

- Tev ,Saulīt, roku nesniegšu,
Un Mīļā mīlu atgūšu.

Tad jūra sāļā aprija
To meiteni, ko gūstīja.

Uz dzīrēm lūgti dziedoņi,
Tie redzēj’ krastā slīkoni.

No kauliem arfu darīja,
No matiem stīgas nopina.

Uz pili viņi nogāja,
Kur tobrīd kāzas svinēja.

Ai, saldas dziesmas spēlēja
Šī arfa – jūras dāvana.

Bet kad to vienu atstāja,
Tā pati vējā dziedāja.

Tās pirmā stīga raudāja,
- Ak, māsiņ Oglīt, kādēļ tā?

Tās otrā stīga raudāja,
- Kam grūdi mani jūriņā?

Tās otrā stīga raudāja,
- Kam manu Mīļo atņēmi?


 (Iekļauts skatuves skicē "Mīļotais un Mīļotā" 2012.)

Balāde "Scharboro Fair" un brīvs pārlikums latviešu valodā


Ballad. Scharborough Fair


Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary, and thyme;
Remember me to one who lives there,
For once she was a true love of mine.

Tell her to make me a cambric shirt,
Parsley, sage, rosemary, and thyme;
Without any seam or needlework,
Then she shall be a true lover of mine.

Tell her to wash it in yonder well,
Parsley, sage, rosemary, and thyme;
Where never spring water or rain ever fell,
And she shall be a true lover of mine.

Tell her to dry it on yonder thorn,
Parsley, sage, rosemary, and thyme;
Which never bore blossom since Adam was born,
Then she shall be a true lover of mine.

Now he has asked me questions three,
Parsley, sage, rosemary, and thyme;
I hope he'll answer as many for me
Before he shall be a true lover of mine.

Tell him to buy me an acre of land,
Parsley, sage, rosemary, and thyme;
Betwixt the salt water and the sea sand,
Then he shall be a true lover of mine.

Tell him to plough it with a ram's horn,
Parsley, sage, rosemary, and thyme;
And sow it all over with one pepper corn,
And he shall be a true lover of mine.

Tell him to shear it with a sickle of leather,
Parsley, sage, rosemary, and thyme;
And bind it up with a peacock feather.
And he shall be a true lover of mine.

Tell him to thrash it on yonder wall,
Parsley, sage, rosemary, and thyme,
And never let one corn of it fall,
Then he shall be a true lover of mine.

When he has done and finished his work.
Parsley, sage, rosemary, and thyme:
Oh, tell him to come and he'll have his shirt,
And he shall be a true lover of mine.

A version published in 1889[2] is typical of modern versions:

 "Scarborough Fair" by Nox Arcana from the album Winter's Majesty. Original lyrics and musical arrangements by Joseph Vargo. Vocals performed by Jeff Endemann.

 

Balāde. Skārboro gadatirgus
( Brīvs pārlikums )

Uz Skārboro gad’tirgu sūtīšu jūs,
Mētras, mirtes, rozes, kas žūst.
Jautājiet Mīļai, kad satiksiet viņu,
Kad tā mana mīļotā kļūs.

Kad bez stellēm audusi būs,
Mētras, mirtes, rozes, kas žūst,
Gultas klāju no zvaigžņotas debess,
Tad tā mana mīļotā kļūs.

Kad bez ceļa gājusi būs,
Mētras, mirtes, rozes, kas žūst,
Jasmīna ziedlapu putenī saldā,
Tad tā mana mīļotā kļūs.

Uz Skārboro gad’tirgu dodaties jūs,
Mētras, mirtes, rozes, kas žūst,
Jautājiet Mīļam , kad satiksiet viņu,
Kad tas mans mīļotais kļūs.

Kad bez cirvja darījis būs,
Mētras, mirtes, rozes, kas žūst,
Mēness tiltu pār plaš(aj)o jūru,
Tad tas mans mīļotais kļūs.

Kad bez laivas kuģojis būs,
Mētras, mirtes, rozes, kas žūst,
Mīlas buru uzvilcis baltu,
Tad tas mans mīļotais būs.

Vai uz Skārboro gad’tirgu jūs,
Mētras, mirtes, rozes, kas žūst?
Pieminiet visus, kas lūdza pirms manis,
Pieminiet tos, kuri lūdzēji būs.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru